Scoop & Sift Set

Sale price₪45.00

סט הכפית והמסננת שלנו עוזר להכין כוס מאצ׳ה המושלמת. הכפית נועדה למדידה מדויקת יותר של כמות המאצ׳ה, והמסננת עוזרת למזער את הגושים ולהכנסת מאצ׳ה חלקה וטעימה.